Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland ( 1928)
Tresoar, Leeuwarden © 15-12-2018