Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland ( 1928)
Tresoar, Leeuwarden © 23-07-2017