Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland ( 1928)
Tresoar, Leeuwarden © 16-12-2019