Tresoar

Wat is dit?
Algemeen Adresboek
van de
Provincie Friesland
± 1928
 
blz. [18]
 
blz. 3
  
blz. 5
 
blz. 6

blz. 4, Abbega deze pagina printen
  • [blz. 11]:
  • Alphabetische lijst van de gemeenten met de namen der bijbehoorende dorpen
  • [blz. 13]:
  • Lijst der Gemeenten met de namen van Burgemeesters, Wethouders en Leden van den raad
  • blz. 3:
  • Naamlijst van Hoofden van Gezinnen en personen die een zelfstandige positie bekleeden in de Provincie Friesland, in Alphabetische volgorde gerangschikt naar de plaats hunner inwoning
  • blz. 750:
  • Lijsten van plaatsen in Alphabetische volgorde met vermelding van bladzijde
  • blz. 753:
  • Lijst van adverteerende firma's die speciaal worden aanbevolen onder verwijzing naar de pagina waarop de advertentie is geplaatst